Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kernstok Károly kör

Scroll to Top

Fel-Fel

Előszó

kernstok_karolyKernstok Károly, – a modern magyar festészet egyik legkiemelkedőbb mestere- a múlt század első évtizedének közepétől kezdve tavasztól őszig sok időt töltött Nyergesújfalun. A települést már kisgyermek korában megismerte és megszerette. Tágas villát épített itt műteremmel szépfekvésű nagy kert közepén. A nyergesi háznak szívesen látott vendégei voltak a művész barátai, a kor neves festői, szobrászai, kritikusok, gondolkodók, és az irodalmi élet jelesei, élükön Ady Endrével.

Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság művészeti direktóriuma Kernstok Károlyt bízta meg egy képzőművészeti szabad iskola megszervezésével és vezetésével. Kernstok ezt a szabad iskolát az esztergomi direktórium támogatásával saját nyergesújfalui villájában, műtermében és kertjében hozta létre.

A szabad iskola tagjai Budapestről utaztak le Nyergesre. Közülük öten az első világháború kiszolgált katonái, volt hadifoglyok vagy hadi rokkantak, miként a csoport legtehetségesebb tagja,

a béna bal karral, betegen érkező Derkovits Gyula. A szabad iskola működésének éppen az ő jelenléte ad különös művészettörténeti hangsúlyt, hiszen az iskola legkiválóbb növendékeként Kernstok irányítása mellett itt alapozta meg festői tudását, és már itt kibontakoztak első alkotói periódusának körvonali is.

Kernstok egykori tanítványai halálukig megőrizték a nyergesi szabad iskola emlékét, amit éppen a mesterük rendkívüli személyisége által teremtett atmoszféra tett felejthetetlenné. De az azóta várossá fejlődött

Nyergesújfalu sem feledkezett el  egykori neves lakójáról. Nevét iskola

őrzi, művei állandó kiállítás keretében láthatóak  a városban, és a közelmúlt újabb fejleményeként megalakult itt a róla elnevezett képzőművész csoport. Tagjai festők grafikusok, fotográfusok, keramikusok, akik szeretnék ébren tartani a kernstoki hagyományokat, szeretnék újjáéleszteni városukban azt a hajdan volt szellemi pezsgést, ami valaha Kernstokot és házát körülvette. Szeretnék a kultúra helyi intézményeit egységes „áramkörbe kapcsolni”, és szeretnék elősegíteni, hogy a ma méltatlan állapotban lévő, elárvult Kernstok-villa ismét a művészet helyi centrumává váljon. Hiszen tudják jól, hogy kevés magyar város büszkélkedhet ilyen rangos művészeti hagyománnyal, de azt is érzik, hogy ez a tradíció kötelezettséget is ró a városra.

A csoport első nyergesújfalui kiállításának katalógusát lapozgatva őszintén kívánjuk, hogy nemes szándékuk, bátor kezdeményezésük járjon sikerrel. Karolja fel azt a város polgársága, és a tevékenységük iránt tanúsított őszinte érdeklődés segítse legyőzni a munkájuk során felmerülő,- sajnos elkerülhetetlen – nehézségeket.

Kaposi Endre
 

a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Kernstok Károly Művészeti Alapítványának kuratóriumi elnöke